Tràmits i gestions

Aquest tràmit permet presentar una instància general

Iniciï el tràmit, empleni les dades i segueixi els passos marcats. Per a presentar la instància és necessari que compti amb un usuari registrat i identificar-se amb aquest.