Instància general

Aquest tràmit permet presentar una instància al registre electrònic de l'Ajuntament de Barcelona.