Tràmits i gestions

Mitjançant aquest tràmit pot fer el canvi de domiciliació dels seus rebuts.

Tingui en compte que per a fer el canvi de domiciliació és necessari que ens faci arribar per correu postal ordinari l'imprès SEPA que pot descarregar des d'aquí: Document SEPA

Si ho desitja també podrà descarregar el document SEPA autoemplenat en el pas de presentació de documents.