Tràmit de canvi de domiciliació

El tràmit permet gestionar el pagament dels rebuts a través d’una entitat financera amb comptes IBAN amb denominació inicial “ES”.

També permet comunicar una esmena de les dades o modificar la domiciliació efectuada amb anterioritat.

Les entitats financeres on es poden fer domiciliacions per rebuts de l’IMHAB han d’estar autoritzades a operar en els països a on sigui d’obligada aplicació la normativa SEPA: Unió Europea (inclou Mònaco i San Marino), Andorra, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.

Documentació requerida

  • Número IBAN - s'haurà de informar el número de compte bancària

  • Document SEPA - descarregar documentació, signar-la i presentar-la novament signada

  • Document titularitat - presentar documentació de titularitat. (Li ho facilitarà el seu banc)