Guia d'ajuda a l'usuari

Benvinguts al portal de proveïdors i usuaris del Imhab, en aquest lloc podrà accedir a diversos apartats en funció de les necessitats

Per accedir a la informació d’una empresa cal registrar-se per tenir una compte. A més a més l’empresa a d’autoritzar a l’usuari per visualitzar les seves dades.

 • Si vostè segueix els passos de migració de compte l'accés es validarà automàticament.
 • Si s'ha creat un compte nou, en la seva àrea de client ha de realitzar una sol·licitud d'accés, accedint a l'apartat: 'Àrea de Perfil > Empreses > Sol·licitud per a representar a una empresa'.
  Finalment l'empresa ha d’autoritzar l’accés mitjançant un clic a un correu de confirmació
Per accedir a la vostra informació cal primerament registrar -se per tenir un compte d’usuari.

 • Si vostè segueix els passos de migració de compte l'accés es validarà automàticament.
 • Si s'ha creat un compte nou, té tres formes de poder validar el seu compte com a client.
  1. Realitzant una sol·licitud de validació de compte des de la seva àrea de client, seguint els passos que s'indiquen.
  2. Accedint amb un certificat digital o DNIe.
  3. Personificant-se en les oficines del IMHAB.
 • Si vostè segueix els passos de migració de compte l'accés es validarà automàticament.
 • Si s'ha creat un compte nou, té tres formes de poder validar el seu compte com a client.
  1. Realitzant una sol·licitud de validació de compte des de la seva àrea de client, seguint els passos que s'indiquen.
  2. Accedint amb un certificat digital o DNIe.
  3. Personificant-se en les oficines del IMHAB.